Điểm thưởng dành cho Gió

 1. 10
  Thưởng vào: ngày 09 tháng 01 năm 2017

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 5
  Thưởng vào: ngày 01 tháng 01 năm 2017

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 1
  Thưởng vào: ngày 30 tháng 12 năm 2016

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.